0901.733.882

Category Archives: Đá khô

Tìm hiểu về đá khô và cách sử dụng

Đá khô (đá khói) là gì?    Đá khô – đá khói hay còn gọi là đá khô CO2, băng khô, đá khí,…Đá khô là một hóa chất cơ bản được tạo thành từ CO2 qua quá trình sản xuất đá khô ở trạng thái rắn. Đá khô tên tiếng Anh là Dry Ice được phát minh bởi […]