0901.733.882

Category Archives: Đá ướp xác

Đá ướp xác bảo quan thi hài, hướng dẫn sử dụng

Đá ướp xác là gì? Đá ướp xác dùng trong bảo quản thi hài giúp giữ lạnh và ngăn chặn sự tiếp xúc của thi hài với không khí, vi khuẩn giúp thi hài được bảo quản hoàn hảo trong vòng 36-72 giờ. Đá ướp xác (Đá khô bảo quản thi hài) được làm bằng […]